Uw budgetcoach voor financiële rust

 

Werkwijze en kosten

Budgetcoach traject

Een volledig budgetcoach traject bestaat gemiddeld uit 10 begeleidingsuren, die verdeeld worden over 3 huisbezoeken en kantoorwerk van de budgetcoach. Indien nodig zal er nazorg plaatsvinden.  

Bezoek 1

Het intakegesprek. In dit gesprek gaan we kennis maken, geeft u uw hulpvraag aan en krijgt u uitleg over de werkwijze van uw budgetcoach van BudgetBegeleiding.nu. Maar gaan we vooral kijken of ondersteuning door een budgetcoach haalbaar en verantwoord is. 

Als budgetcoaching voor u een optie is en u ook graag door BudgetBegeleiding.nu ondersteund wilt worden, zullen we de overeenkomst doornemen en ondertekenen.

Aansluitend gaan we direct aan het werk:
- Uitzoeken van de administratie en indien nodig een nieuwe thuisadministratie opzetten.
- Opmaken van een jaaroverzicht en maandbegroting van de huidige financiële situatie, het bepalen van de afloscapaciteit;                                                                                                                - Nagaan of er mogelijkheden zijn tot besparingen en/of het genereren van meer inkomen. Denk daarbij aan het opzeggen van abonnementen, toeslagen aanvragen, meer uren werken.
- Bespreken van de toekomstwensen en het stellen van een (haalbaar) doel.

Indien er schulden zijn, worden de schuldeisers na dit bezoek aangeschreven door de budgetcoach voor een recente opgave van de openstaande vorderingen. Zodra alle schuldeisers hebben geregeerd wordt er een concept aflosplanning gemaakt.

Bezoek 2
 

Bij deze afspraak gaan we de maandbegroting doornemen; zijn alle afspraken hierover gelukt, bezuinigingen doorgevoerd, moeten de toeslagen nog aangepast worden, is er zicht op meer inkomen, etc.  

Ook gaan we de door de schuldeisers opgegeven vorderingen doornemen en de door de budgetcoach opgezette concept aflosplanning bespreken. 

Indien de aflosplanning akkoord is bevonden, zal de budgetcoach het voorstel uitbrengen aan de schuldeisers.   

Bezoek 3

Bij deze afspraak zullen we het traject gaan afronden. De nieuwe financiële situatie bespreken, hoe om te gaan met het nieuwe budget, de aflosplanning, tips, advies en evaluatie. 

Nazorg

Hoelang nazorg nodig is en waar deze uit zal bestaan, is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de cliënt, de mate van de financiële problemen, de complexiteit van de oplossingen, medewerking schuldeisers, etc.

Langere ondersteuning

Budgetbegeleiding.nu biedt niet alleen de korte doelgerichte trajecten aan zoals hierboven omschreven, maar ook ondersteuning voor langere periode. Elke maand komt de coach even bij u langs om samen met u de administratie door te nemen en zo eventuele problemen te ondervangen. Dit kan voor onbepaalde tijd, maar ook bijvoorbeeld voor een jaar, totdat u (weer) zelfredzaam bent.

____________________________________________________________________________________

Kosten
€ 50,00 per uur exclusief BTW.

Bij meer dan 10 kilometer reisafstand tussen de vestiging van de budgetcoach en het adres van de cliënt, danwel het adres waar cliënt en budgetcoach elkaar treffen voor de afspraak, wordt er € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.